ข่าวสาร
สนุก! ข่าวประจำวัน
เกาะติดทุกข่าวสารและเหตุการณ์ในรอบวัน อัพเดท 24 ชั่วโมง
สนุก! ข่าวประจำวัน
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสันติสุข
ข้อมูลสดจาก สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสันติสุข
Home

มาตรการ กลไกหรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้ที่มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

มาตรการ กลไกหรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้ที่มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำeb 13 6