กรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วยวิธรการขั้นตอนฯ

eb2.3 p001

eb2.3 p002

eb2.3 p003

eb2.3 p005

 

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 04 ธันวาคม 2019 เวลา 08:28 น.)